W moim serwisie wykonuję naprawy i przeglądy:

 • automatów oddechowych firmy AQUALUNG,  APEKS, POSEJDON i MARES
 • zaworów butli nurkowych
 • butli nurkowych
 • jacketów, worków wypornościowych, inflatorów

AUTOMATY ODDECHOWE

Wykonuję serwis rzetelnie, nie zarabiam na serwis kitach, cennik jest przejrzysty:

Robocina I stopnia automatu 50zł, robocizna II stopnia automatu 50zł. Do tej kwoty nalezy doliczyc ceny serwis kit (czesci wymieniane podczas serwisu):

PRODUCENTI STOPIENII STOPIEN
Aqualung90 zł30 zł
Apeks80 zl30 zl
Poseidon80 zl50 zl
Mares80 zł30 zł

Przykladowy kosztorys serwisu automatu Apeks lub Mares:

I stopień + II stopień
Serwis 100 zł + Części 110 zł lub  Do zapłaty: 210 zł.

I stopień + II stopień + Octopus
Serwis 150 zł + Części 140 zł   Do zapłaty: 290 zł.

I stopień
Serwis 50 zł + Części 80zł  Do zapłaty: 130 zł.

II stopień
Serwis 50 zł + Części 30zł  Do zapłaty: 80 zł.

W przypadku wykrycia uszkodzeń innych części niż znajdujących się w zestawie serwisowym, koszt tych części jest doliczany do całości usługi serwisowej po uprzednim  kontakcie z Klientem.

Dlaczego warto serwisować automat oddechowy ?

Od sprawności automatów zależy nasze życie pod wodą. Nie zwlekajmy więc z przeglądami do momentu wystąpienia jakiejkolwiek awarii – może być za późno. Firma Apeks i Aqualung zaleca coroczny przegląd, w tym wymianę wszystkich o-ringów oraz innych niezbędnych elementów ruchomych (części te zawiera oryginalny serwis kit).

O-ringi znajdujące się w automatach oddechowych starzeją się i odkształcają nawet nie będąc w użyciu.
Typowe usterki podczas pominięcia serwisu:

 • Rozszczelnienie I-go stopnia AO = wzrost ciśnienia między stopniowego.
 • Zablokowanie ruchomych części automatu.
 • Stały wydatek czynnika oddechowego z II stopnia.
 • Trwałe uszkodzenie układu grzybek-gniazdo w I i II stopniu.
 • Całkowite odcięcie czynnika oddechowego.
 • Brak szczelności pomiędzy poszczególnymi częściami automatu.

Pamiętajmy również o warunkach gwarancji – gwarancja na automat  jest dożywotnia, ale pod warunkiem corocznych przeglądów u autoryzowanych serwisantów. Jakikolwiek częściowy przegląd z częściową wymianą niezbędnych elementów u nie autoryzowanych serwisantów unieważnia naszą gwarancję na sprzęt!

Jak wykonuję serwis automatu?

 1. Podłączam automat do butli i sprawdzam jego pracę
 2. Rozkręcam automat, zdejmuję elementy podlegające wymianie i elementy metalowe
 3. Automat wkładam do myjki ultradźwiękowej i myję
 4. Pozostałe elementy nie podlegające wymianie czyszczę w łagodnym detergencie
 5. Myję wszystkie końcówki węży w myjce ultradźwiękowej
 6. Suszenie i inspekcja wszystkich elementów metalowych
 7. Wymieniam wszystkie części i o-ringi z zestawu serwisowego producenta, również w wężach, szybko złączkach i w manometrze
 8. Montaż całości
 9. Regulacja
 10. Kontrola stabilności pracy automatu pod wodą
 11. Wypisanie dokumentów serwisowych

W czasie przeglądów i napraw korzystamy wyłącznie z oryginalnych części zamiennych, myjki ultradźwiękowej oraz kompletów kluczy zalecanych przez producenta sprzętu nurkowego.

Po wykonanym serwisie użytkownik otrzymuje:

 • prawidłowo wyregulowany automat z nowymi częściami znajdującymi się w service kit, w przypadku poważniejszej awarii wymiana części tylko po uzgodnieniu,
 • odpowiedni wpis w karcie serwisowej automatu,
 • zwrot wszystkich części wymienionych w czasie serwisu wraz z oryginalnym opakowaniem po zestawach serwisowych użytych do serwisu.

JACKETY, INFLATORY

Przegląd jacketu lub worka typu skrzydło
Koszt: 60 zł obejmuje:

 • czyszczenie wewnątrz
 • czyszczenie inflatora i zaworów nadmiarowych/spłuczek

BUTLE NURKOWE

Coroczny przegląd butli nurkowej połączony z serwisem zaworu w cenie 60 zł obejmuje:

 • mycie/czyszczenie zaworu
 • wymiana o-ringów w zaworze
  wewnętrzne suszenie butli

nie obejmuje: legalizacji butli, która według obowiązujących przepisów powinna być przeprowadzona co 2 lata.
Koszt legalizacji butli: 100 zł (w cenie czyszczenie zaworu i wymiana oringów)

Legalizacja butli

Obowiązujące przepisy:

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
 • z tym że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy ( np. butle z huty Vitkovice Cylinders a.s posiadają badania honorowane przez UDT na okres 10 lat)

Nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres (pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE – jest on traktowany na równi z ważnym badaniem):

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

po tym czasie butle należy poddać badaniu.

Butle nurkowe, które uzyskały badanie i dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów (na okres dłuższy) mogą być eksploatowane – do daty wybitej przez UDT na kielichu butli

Przechowywanie butli nurkowych (powyżej 3 miesięcy):
 • butle stalowe: zostawiamy 20 bar gazu i tak przechowujemy
 • butle aluminiowe: przechowujemy puste

Poniżej na filmie, możecie zobaczyć jak produkuje się butle nurkowe: