Wszystkim miłośnikom nurkowania zapewniamy najwyższy poziom usług. Zapraszamy!

Napełnianie butli

 1. Napełnianie butli  odbywa się w centrum nurkowym Profundal W Lublinie przy ul. Gospodarczej 27. W sezonie letnim butle napełniamy w bazie nad jeziorem Piaseczno.
 2. Używamy sprężarki renomowanej niemieckiej firmy DRAGER DK-13 o wydajności 220 l/min, w sprężarce zastosowano system filtracyjny Bauer Securus.
 3. Krótki czas oczekiwania na usługę (średnio kilkanaście minut).
 4. Butle napełniamy do 200 lub 300 bar (mile widziane butle paintballowe).
 5. Butle do napełnienia powinny posiadać ważną legalizację (można ją wykonać przy naszej pomocy).
 6. Napełniamy również stage z nitroksem 50.
 7. Ładowanie butli czystych tlenowo przez filtr tlenowy.

Poniżej badanie czystości powietrza naszej sprężarki.

badanie czystości powietrza
Cennik ładowania

Powietrze 200 bar

1,3 zł / litr pojemności butli nurkowej

butla 12l=15zł, 15l=20zł, twin 2×12=30zł

Powietrze 300 bar

3 zł / litr pojemności butli paintball, od 5 zł.

2,5 zł / litr pojemności butle 15 litrowe i większe

Nitrox 32

2 zł / litr pojemności butli

po kursie Nitroksowym w Profundalu Nx w cenie powietrza !

Nitroks 50

3 zł / litr pojemności butli

Legalizacja butli

Dokonujemy sprawdzenia i legalizacji butli nurkowych.

 • Cena za legalizację jednej butli wynosi 100 zł.(cena zawiera serwis zaworu)
 • Coroczny przegląd wizualny butli połączony z serwisem zaworu 50 zł.

Obowiązujące przepisy:

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
 • z tym że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy ( np. butle z huty Vitkovice Cylinders a.s posiadają badania honorowane przez UDT na okres 10 lat)

Nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres (pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE – jest on traktowany na równi z ważnym badaniem):

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

po tym czasie butle należy poddać badaniu.

Butle nurkowe, które uzyskały badanie i dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów (na okres dłuższy) mogą być eksploatowane – do daty wybitej przez UDT na kielichu butli

Przechowywanie butli nurkowych (powyżej 3 miesięcy):

butle stalowe: zostawiamy 20 bar gazu i tak przechowujemy

butle aluminiowe: przechowujemy puste