Lin

Lin to rybka słodkowodna, z rodziny karpiowatych. Zwana inaczej pszenicznikiem, oczeretniakiem, kaliniakiem. Występuje w Europie z wyjątkiem Islandii, północnej Skandynawii, północnej Szkocji, Dalmacji, południowej Grecji i Krymu. Można go spotkać na Syberii i w Alpach do 1600 m n.p.m. Lin jest ciepłolubny i nie wymaga dużej ilości tlenu. Występuje najczęściej w małych, mulistych, porośniętych zbiornikach.…

Details

Jezioro Mamry

Drugie co do wielkości jezioro Polski, Mamry są perłą Mazur. Stanowią one kompleks połączonych ze sobą przesmykami mniejszych akwenów o nazwach: Mamry Północne, Kirsajty, Kisajno, Dargin, Święcajty i Dobskie. Łączna powierzchnia Mamr to około 14 km². Poziom wód w jeziorze systematycznie się podnosi. Jest to jezioro polodowcowe, morenowe, typu sielawowego. Jego brzegi są przeważnie podmokłe,…

Details

Karaś pospolity

Karaś pospolity to ryba z rodziny karpiowatych, która lubi wody stojące i wolno płynące, o mulistym dnie, porośniętym roślinnością. Jest to ryba tolerująca niską zawartość tlenu w wodzie. W Polsce coraz rzadziej spotykany, gdyż wypierany jest przez karasia srebrzystego. Można go spotkać w jeziorach, zbiornikach zaporowych, stawach i rzekach nizinnych. Jeśli chodzi o ogólny zasięg…

Details

Sum pospolity

Sum pospolity, zwany także europejskim jest rybą z gromady promieniopłetwych, z rodziny sumowatych. Spotkać go można w rzekach i zlewiskach Bałtyku, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego po Ren, występowanie sięga południowej Szwecji i Finlandii. Introdukowany we Francji, Włoszech oraz na Półwyspie Iberyjskim. Żyje w dużych rzekach oraz zbiornikach zaporowych, rzadko spotkać go można w jeziorach.…

Details

Węgorz europejski

Węgorz europejski to niezwykle tajemnicza ryba. Rodzi się w głębinach Morza Sargassowego i przez pierwsze lata życia, podobna do malutkiego wierzbowego liścia, unosi się wraz z Prądem Zatokowym w kierunku Europy. Gdy docierają na Stary Kontynent są już podobne do swoich rodziców. Wpływają wtedy do wielu europejskich rzek. Te, które spotykamy w polskich rzekach i…

Details

Płoć

Płoć, płotka, dawniej wandrówka, srebrzatka lub ramiennica – występująca w niemal całej Europie ryba z rodziny karpiowatych. Popularna w Polsce, chętnie łowią ją wędkarze, największa złowiona w Polsce płoć miała 45 cm i ważyła 2,2 kilograma. Występuje we wszystkich wodach słodkich, z wyjątkiem gór, także w słodkawych wodach Bałtyku. Płoć żywi się zarówno pokarmem roślinnym,…

Details

Zakrzówek – Kraków

Położony zaledwie 5 km w prostej linii od Wawelu ten niezwykle atrakcyjny akwen przyciąga nurków przez cały rok. Zalew Zakrzówek leży w granicach administracyjnych Krakowa, w dzielnicy Dębniki i jest tworem sztucznym, powstałym w 1990 roku w wyniku zalania kamieniołomu, gdzie wydobywano wapień. To właśnie złoża wapnia, które się tu znajdują, są odpowiedzialne za przepiękny…

Details

Jezioro Hańcza

Perła Pojezierza Suwalskiego, to najgłębsze jezioro w Polsce (108,5 m maksymalnie, przeciętnie 38,7 m) będące swoistym rajem dla nurków. Położone na północny zachód od Suwałk, rynnowe jezioro polodowcowe objęte jest całkowitą ochroną rezerwatową. Przepływa przez nie największa rzeka regionu – Czarna Hańcza. Znajdą tu coś dla siebie zarówno nurkowie rekreacyjni, jak i techniczni. Jezioro jest…

Details

Szczupak pospolity

Szczupak pospolity to gatunek ryby słodkowodnej o największym naturalnym zasięgu występowania. Występuje w całej Europie z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i części Półwyspu Bałkańskiego, południowych Włoch, Hybrydów, Wysp Szetlandzkich i Orkadów. Pokrewne gatunki występują w środkowej Azji i Ameryce Północnej. Szczupaki lubią stawy i jeziora, starorzecza, zbiorniki zaporowe i rzeki różnej wielkości. Zdarza się spotkać szczupaka…

Details

Okoń pospolity

Okoń pospolity, zwany przez wędkarzy często pasiakiem, jest jedną z najczęściej występujących w polskich wodach ryb. Jest drapieżnikiem, bardzo ruchliwym, żerującym praktycznie cały czas. Żywią się innymi rybami, także uprawiają kanibalizm, czyli zjadają się nawzajem w ramach gatunku. W Polsce podlegają ochronie od 2011 r. Wymiar ochronny – 15 cm. W niektórych okręgach Polskiego Związku…

Details